Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Eraevo Dolovite Iron   521 389 746   856 408   211 813 793 2  0  
Geveda Doonium Iron   697 446 845   926 445   219 883 939 3  0  
Eciism Axidite Iron   324 140 561   706 228   228 571 624 3  0  
Siekiris Plumbum Iron   58 42 322   547 60   232 407 483 2  0  
Tiroris Dolovite Iron   571 367 763   883 426   518 852 809 3  0  
Rapioleaine Bronzium Iron   303 226 601   728 267   453 676 712 2  0  
Sikiaiam Kammris Iron   775 479 949   924 528   586 999 982 3  0  
Cimive Colat Iron   473 258 703   735 279   622 727 703 2  0  
Feakle Colat Iron   496 293 683   762 364   132 723 748 3  0  
Miroviide Dolovite Iron   550 369 794   853 451   87 784 832 1  0  
First Page | Previous Page | Next Page