Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Hegaate Kammris Iron   769 486 900   986 590   257 981 991 3  0  
Hocotoite Kammris Iron   708 450 963   984 504   4 918 945 3  0  
Sodaine Doonium Iron   633 412 922   948 548   425 847 905 2  0  
Viveide Doonium Iron   668 386 920   941 500   376 935 909 2  0  
Awiris Doonium Iron   618 392 864   865 491   280 864 872 3  0  
Xoceism Dolovite Iron   530 331 757   824 433   366 833 753 2  0  
Mifu Dolovite Iron   625 389 779   816 472   497 816 836 3  0  
Rovaic Bronzium Iron   363 191 546   753 237   326 667 639 1  0  
Nioco Colat Iron   432 294 744   740 326   970 696 708 3  0  
Paokorba Axidite Iron   231 172 578   692 148   621 559 636 2  0  
First Page | Previous Page | Next Page