Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Poneibuide Polonium Iron   126 95 368   556 109   398 521 485 2  0  
Beurevi Dolovite Iron   592 333 811   884 428   650 845 866 2  0  
Atoris Axidite Iron   288 143 565   699 199   969 573 647 1  0  
Nerda Axidite Iron   174 118 582   631 160   733 553 596 3  0  
Pitogeu Plumbum Iron   96 13 350   556 78   161 457 457 3  0  
Hiohoiam Plumbum Iron   79 61 363   557 11   698 440 483 1  0  
Pebaite Colat Iron   523 236 749   798 298   571 794 774 2  0  
Weibasis Polonium Iron   81 130 362   606 97   929 477 569 2  0  
Geuheian Kammris Iron   746 482 966   975 578   821 942 911 3  0  
Bapekiite Dolovite Iron   580 301 763   846 459   390 770 780 2  0  
First Page | Previous Page | Next Page