Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Aisiva Axidite Iron   220 130 563   668 240   99 564 606 2  0  
Atoris Axidite Iron   288 143 565   699 199   969 573 647 1  0  
Beurevi Dolovite Iron   592 333 811   884 428   650 845 866 2  0  
Crociine Colat Iron   435 269 679   785 320   475 771 778 2  0  
Geuheian Kammris Iron   746 482 966   975 578   821 942 911 3  0  
Hiohoiam Plumbum Iron   79 61 363   557 11   698 440 483 1  0  
Kiveite Dolovite Iron   588 369 750   859 380   904 831 793 1  0  
Nerda Axidite Iron   174 118 582   631 160   733 553 596 3  0  
Odolaate Axidite Iron   174 147 564   644 209   665 638 641 1  0  
Oora Dolovite Iron   622 336 747   883 442   753 869 810 1  0  
First Page | Previous Page | Next Page