Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Aotoosa Axidite Iron   252 109 570   634 245   17 561 620 2  0  
Euliite Bronzium Iron   378 257 619   709 204   683 611 704 1  0  
Heru Kammris Iron   691 449 940   938 537   753 907 957 3  0  
Hinaiam Polonium Iron   150 56 429   607 71   565 522 544 1  0  
Iociian Kammris Iron   709 420 958   919 587   630 935 948 2  0  
Keagi Bronzium Iron   378 246 615   706 316   635 663 677 1  0  
Peiabasu Plumbum Iron   47 7 372   553 7   181 475 450 3  0  
Piroide Dolovite Iron   586 330 812   799 375   366 810 865 1  0  
Pory Colat Iron   519 309 687   823 309   607 683 773 3  0  
Receo Doonium Iron   697 422 884   897 487   602 894 920 3  0  
First Page | Previous Page | Next Page