Find Resources
Modify Search

Name Class ER CR CD DR FL HR MA PE OQ SR UT AV Rating
Vataude Kammris Iron   713 439 954   993 553   181 957 941 1  0  
Nauwea Dolovite Iron   580 341 753   872 410   736 800 848 1  0  
Ofoubi Bronzium Iron   411 192 579   675 247   930 695 671 1  0  
Vocesis Bronzium Iron   320 269 649   759 236   69 716 627 1  0  
Neragaism Polonium Iron   178 123 411   556 141   699 488 542 2  0  
Difeian Axidite Iron   227 190 587   665 184   437 600 624 1  0  
Osoic Axidite Iron   294 131 582   702 128   846 552 628 3  0  
Paope Dolovite Iron   491 355 764   842 421   760 827 782 3  0  
Miwodi Kammris Iron   727 498 941   934 571   347 904 922 1  0  
Pigouine Polonium Iron   176 144 468   578 94   348 457 527 3  0  
First Page | Previous Page | Next Page